Posiedzenie Zarządu w dniu 13.12.2012r

Posiedzenie obejmowało omówienie spraw dotyczących członków Związku. Z uwagi na nie wywiązywanie się obowiązków statutowych – zaleganie z opłacaniem składek członkoskich podjęto uchwałę o wykreśleniu firm MATBUD i MAL-Drew Na wniosek p. E. Dzieciołowskiego o rezygnacji z pełnienie przez niego funkcji członka Zazrądu zebrani podjęli uchwałę o zwolnieniu go

Więcej