ŚLĄSKA IZBA PRACODAWCÓW W GLIWICACH

Monthly archive for Kwiecień 2014

Posiedzenie Zarządu w dniu 26.02.2013r

Porządek obrad 1. otwarcie 2. protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 15.01.2013r 3. omówienie spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Członków Zwiazku – przedsykutowanie materiałów i propozycja nowego statutu 4. dyskusja 5. wolne wnioski 6. zakończenie

Więcej

Posiedzenie Zarządu w dniu 15.01.2013r

Na wniosek firmy KAMPT, która zaprzestała prowadzenia działalności podjęto uchwałę o wykreśleniu jej z grona członków. Wykreslono też firmę JANGO z uwagi na zaleganie w opłacaniu składek i najprawdopodobniej likwidacje przedsiębiorstwa. Podjęto równeiż uchwały o odwołaniu panów W. Okonskiego i Sł. Deki z pełnienia funkcji członka Zarządu w związku z zawieszeniem członkostwa w Zwiazkuprzez prowadzone przez nich

Więcej

Walne Zgromadzenie Członków Związku w dniu 27.03.2013r

Zarząd Związku pracodawców Budowncitwa w Gliwicach zwołuje w dniu 27.03.2013r o godz. 14.00 ( I termin) i 14.30 (II termin) walne zgromadzenie Członków. Zebranie odbędzie się w Restauracji Gościnna przy ul. Rybnickiej 157 w Gliwicach Porządek obrad 1. otwarcie 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. przyjęcie porządku obrad

Więcej

O Izbie

Jesteśmy organizacją liczącą się w strukturach budowlanych. Jako stowarzyszenie mamy możliwość wpływania na politykę gospodarczą regionu. Na co dzień aktywnie współpracujemy z RIPH, KBiN oraz Forum Budownictwa Śląskiego.

Kontakt

Śląska Izba Pracodawców
w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9 lok.403 | tel. 601 598 836
email: biuro@sip-gliwice.pl

Napisz do nas