Wykreślenie z listy członków Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach oraz zawieszenie w pełnieniu funkcji Członka Zarządu

Szanowni Państwo, informujemy, iż Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach  w oparciu o statut, w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków oraz brakiem kontaktu ze strony przedstawicieli firmy, postanowił wykreślić z listy członków w Izbie podmiot: TECHWENT Sp. z o.o. Ul. Kozielska 110 44-100 Gliwice. W związku

Więcej