ŚLĄSKA IZBA PRACODAWCÓW W GLIWICACH

Aktualności

Szkolenie „Bezpieczna umowa o roboty budowlane”

Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach kontynuuje działalność Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach. Z uwagi na bogatą historię Związku oraz przynależność przędsiębiorców z branży budowlanej, Śląska Izba Pracodawców zaprasza wszystkich członków do udziału w kolejnym szkoleniu nt. „Bezpiecznej umowy o roboty budowlane”, które odbędzie się we wtorek 14.04.2015r

Więcej

Bezpłatne szkolenia w ramach „Budując przyszłą jakość”

W imieniu Prezydium Śląskiej Izby Pracodawców polecamy projekt „Budując przyszłą jakość” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Daje on możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników potwierdzone certyfikatami unijnymi. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia Zawodowego z

Więcej

Panel dyskusyjny pt.: „Bezpieczeństwo prawne i finansowe w Przedsiębiorstwie”

Szanowni Państwo!! Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie w monitoringu działalności firm budowlanych, gdzie zauważalne są poważne nieprawidłowości w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, czego efektem są poważne problemy finansowe włącznie z upadłością, Prezydium Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach proponuje spotkanie w formie panelu dyskusyjnego pt.: „Bezpieczeństwo prawne i

Więcej

Nieodpłatny audyt ryzyka przeprowadza firma ALLIANZ

Szanowni Państwo!!! Mając na względzie misję, jaka przyświeca Śląskiej Izbie Pracodawców w Gliwicach wobec członków oraz jej sympatyków, Prezydium Izby w celu zminimalizowania i poprawy mechanizmów sprawnego funkcjonowania Państwa Przedsiębiorstw poleca firmę ALLIANZ – naszego członka, która nieodpłatnie pragnie przeprowadzić audyty ryzyka związane z całokształtem prowadzenia działalności

Więcej

Święto budowlanych Śląskiej Izby Pracodawców

W związku z obchodzonym w dniu 24.10.2014 r. Świętem Budowlanych naszej Izby, chcieliśmy podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i uroczyste świętowanie, jednocześnie poniżej prezentujemy treść artykułu, który ukazał  się w Nowinach Gliwickich z okazji odbytej uroczystości. „W piątek 24.10.2014 r. przy okazji Święta Budowlanych Związek Pracodawców

Więcej

Uchwały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Pracodawców z dnia 10.06.2014 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach przedstawia treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Śląskiej Izby Pracodawców z dnia 10 czerwca 2014 r. Treść uchwał znajduje się pod niniejszym linkiem: Uchwały 10.06.2014

Więcej

Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Pracodawców w dniu 10.06.2014 r.

Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach zwołuje w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 (I termin), 15.30 (II termin) Walne Zgromadzenie Członków Zebranie odbędzie się w siedzibie SM ŚRÓDMIEŚCIE ul. Jasnogórska 9 Sala Konferencyjna I piętro Jest to Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze Z racji rangi spotkania prosimy

Więcej

Posiedzenie Zarządu w dniu 13.12.2012r

Posiedzenie obejmowało omówienie spraw dotyczących członków Związku. Z uwagi na nie wywiązywanie się obowiązków statutowych – zaleganie z opłacaniem składek członkoskich podjęto uchwałę o wykreśleniu firm MATBUD i MAL-Drew Na wniosek p. E. Dzieciołowskiego o rezygnacji z pełnienie przez niego funkcji członka Zazrądu zebrani podjęli uchwałę o zwolnieniu go

Więcej

Posiedzenie Zarządu w dniu 26.02.2013r

Porządek obrad 1. otwarcie 2. protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 15.01.2013r 3. omówienie spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Członków Zwiazku – przedsykutowanie materiałów i propozycja nowego statutu 4. dyskusja 5. wolne wnioski 6. zakończenie

Więcej

Posiedzenie Zarządu w dniu 15.01.2013r

Na wniosek firmy KAMPT, która zaprzestała prowadzenia działalności podjęto uchwałę o wykreśleniu jej z grona członków. Wykreslono też firmę JANGO z uwagi na zaleganie w opłacaniu składek i najprawdopodobniej likwidacje przedsiębiorstwa. Podjęto równeiż uchwały o odwołaniu panów W. Okonskiego i Sł. Deki z pełnienia funkcji członka Zarządu w związku z zawieszeniem członkostwa w Zwiazkuprzez prowadzone przez nich

Więcej
Strona 7 z 8« Pierwsza...45678

O Izbie

Jesteśmy organizacją liczącą się w strukturach budowlanych. Jako stowarzyszenie mamy możliwość wpływania na politykę gospodarczą regionu. Na co dzień aktywnie współpracujemy z RIPH, KBiN oraz Forum Budownictwa Śląskiego.

Kontakt

Śląska Izba Pracodawców
w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9 lok.403 | tel. 601 598 836
email: biuro@sip-gliwice.pl

Napisz do nas