ul. Kielecka 17C 44-164 Gliwice – handel i pośrednictwo nieruchomościami email: witold@improsport.pl