ul. Rosochy 43A46-320 Praszka – szkolenia zawodowe email: Michalkowalczyk1984@gmail.com