Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach mają zaszczyt przedstawić Państwu ofertę Ośrodka Szkoleniowego BHP

Zapewniamy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców: absolwentów Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy Politechniki Krakowskiej, Zarządzania Jakością Politechniki Śląskiej oraz lekarzy, ratowników medycznych i zawodowych strażaków.

W zakresie BHP oferujemy:

 • szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia,
 • opracowywanie ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych,
 • metodykę instruktażu stanowiskowego,
 • analizę przyczyn wypadków przy pracy i dokumentację powypadkową,
 • audyt wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,
 • doradztwo w zakresie przepisów Bhp i prawa pracy,
 • kursy pierwszej pomocy,
 • kursy ppoż.,
 • doradztwo kadrowe,
 • doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikatu ISO
Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w Sali wykładowej lub w siedzibie firmy zlecającej a także w formie e-learningu (drogą internetową). Na życzenie klienta mamy możliwość organizowania spotkań o tematyce BHP przy okazji wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, konferencji, seminariów i innych okresowych spotkań branżowych.
Pragniemy zaznaczyć, że istnieje możliwość podpisania stałych umów o współpracę.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerami telefonów:

t-golis-120
Tomasz Golis
Prezes Zarządu ŚIP, kierownik Ośrodka Szkoleniowego +48 604 093 002
Przewodniczący Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach

Członek Rady ds BHP przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie.
e-mail: tgolis@poczta.onet.pl

Profil wykładowcy

Przedstawiona oferta obejmuje całość obowiązkowych działań wynikających z przepisów polskiego Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP/OHS AS 18001 oraz wymogi najnowszych Dyrektyw Unijnych (42/WE i 655/WE).