ŚLĄSKA IZBA PRACODAWCÓW W GLIWICACH

Spotkanie z Przedstawicielem Funduszu Górnośląskiego pt. „Formy finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP z wykorzystaniem preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej” 22.01.2016 r., godz. 13:00

W imieniu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,
serdecznie zapraszamy na spotkanie z Przedstawicielem Funduszu Górnośląskiego pt. „Formy finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP z wykorzystaniem preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej”, które odbędzie się 22 stycznia br. o godzinie 13:00 w siedzibie RIPH Gliwice przy ul Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Pani Małgorzata Obuchowska-Gembala. Przewidywany czas spotkania – 2 godziny
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie obecności na spotkaniu do 21.01.2016 r. organizator@riph.com.pl , 32/231 99 79

Fundusz Górnoslaski

O Izbie

Jesteśmy organizacją liczącą się w strukturach budowlanych. Jako stowarzyszenie mamy możliwość wpływania na politykę gospodarczą regionu. Na co dzień aktywnie współpracujemy z RIPH, KBiN oraz Forum Budownictwa Śląskiego.

Kontakt

Śląska Izba Pracodawców
w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9 lok.403 | tel. 601 598 836
email: biuro@sip-gliwice.pl

Napisz do nas