ul. Rodz. Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

Dyrektorzy

Sebastain Ostaz i Grzegorz Zięba Stowarzyszenie Agenta ALLIANZ POLSKA – CAPITAL ADVISERS Sp. z o.o. ul. Wiślana 2 40-218 Katowice

e-mail Grzegorz.Ziemba@port.allianz.pl i Sebastian.Ostaz@port.allianz.pl