Instytucje i organizacje pozarządowe współpracujące ze ŚIP:

 • Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie,
 • Forum Budownictwa Śląskiego,
 • Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach,
 • Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
 • Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach,
 • Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach – Prezes Izby
  A. Falikowski pełni w jej strukturach funkcję wiceprezesa,
 • Urzędami miast i gmin regionu
 • Starostwem Powiatowym w Gliwicach,
 • Bankami i instytucjami finansowymi,
 • Towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach –
  Prezes Izby Tomasz Golis – kierownik Ośrodka Szkoleniowego bhp T. Golis pełni funkcję Przewodniczącego Śląskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.
 • Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gliwicach,
 • Strażą Pożarną w Gliwicach i Zabrzu,
 • Sanepidem w Gliwicach,
 • Instytucjami i firmami wspomagającymi Izbę.