Bezpłatne szkolenia w ramach „Budując przyszłą jakość”

W imieniu Prezydium Śląskiej Izby Pracodawców polecamy projekt „Budując przyszłą jakość” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Daje on możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników potwierdzone certyfikatami unijnymi. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia Zawodowego z

Więcej

Panel dyskusyjny pt.: „Bezpieczeństwo prawne i finansowe w Przedsiębiorstwie”

Szanowni Państwo!! Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie w monitoringu działalności firm budowlanych, gdzie zauważalne są poważne nieprawidłowości w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, czego efektem są poważne problemy finansowe włącznie z upadłością, Prezydium Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach proponuje spotkanie w formie panelu dyskusyjnego pt.: „Bezpieczeństwo prawne i

Więcej

Nieodpłatny audyt ryzyka przeprowadza firma ALLIANZ

Szanowni Państwo!!! Mając na względzie misję, jaka przyświeca Śląskiej Izbie Pracodawców w Gliwicach wobec członków oraz jej sympatyków, Prezydium Izby w celu zminimalizowania i poprawy mechanizmów sprawnego funkcjonowania Państwa Przedsiębiorstw poleca firmę ALLIANZ – naszego członka, która nieodpłatnie pragnie przeprowadzić audyty ryzyka związane z całokształtem prowadzenia działalności

Więcej