Konkurs „MARKA ŚLĄSKIE”

Szanowni Państwo, W imieniu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz w nawiązaniu do wcześniejszej współpracy przy promocji Konkursu „Marka-Śląskie”, zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej, Facebooku bądź innych formach przekazu elektronicznego informacji o XIII edycji konkursu „Marka-Śląskie” – informacja znajduje się poniżej: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

Więcej