FERIS jest producentem i dostawcą nowoczesnych systemów grzewczych. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko podporządkowywane jest ekologii – oszczędność energii jest kluczem do uzdrowienia środowiska naturalnego. 

Naszym celem jest rozpropagowanie rozwiązań opartych o innowacyjne produkty, a w efekcie redukcję energii zużywanej przez gospodarstwa domowe. Autorski SYSTEM KOMFORTU FERIS, to zespół produktów, które tworzą wielofunkcyjne rozwiązania grzewczo-chłodzące, zapewniając oszczędności eksploatacyjne oraz komfort użytkowania systemu centralnego ogrzewania gospodarstw domowych i budynków wielkopowierzchniowych.

Emanuel Bierza
Dyrektor Sprzedaży FERIS Group

e-mail: emanuel.bierza@feris.tech
mobile: +48 500 120437