W imieniu Prezydium Śląskiej Izby Pracodawców polecamy projekt „Budując przyszłą jakość” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

Daje on możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników potwierdzone certyfikatami unijnymi.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia Zawodowego z panią Krystyną Korczyk tel. 32 231 11 81 lub bezpośrednio z biurem Izby.

Program szkoleń znajduje się w załączeniu: Budując przyszłą jakość.