Preview item is not available!

BUDRUR Karol Deska

BUDRUR Karol Deska, ul. Błękitna 4, 44-105 Gliwice, biuro ul. Bydgoska 32, 44-164 Gliwice NIP: 631-126-44-19 - instalacje cieplne i sanitarne
KAR-DAR Sp. z o.o.

KAR-DAR Sp. z o.o.

Adres: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ul. Lutycka 7-9 44-100 Gliwice | tel: 32 775 22 35 kom:508 348 550 mail: kar_dar@onet.pl | Inwestycje, remonty instal. wod-kan, c.o. i gaz
Preview item is not available!

PREINSTAL Sp. Jawna A. Fusiński, D. Jarosz

PREINSTAL Sp. Jawna A. Fusiński, D. Jarosz, ul. Bydgoska 32, 44-100 Gliwice, NIP: 969-160-94-92 - instalacje cieplne i sanitarne
Preview item is not available!

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10; 87-100 Toruń, Region Górnośląski, ul. Wesoła 23; 40-627 Katowice, dyrektor oddziału Wojciech Kulawik, tel. 32 252 34 64; fax: 32 252 44 19; kom. 609 727 968; e-mail wojciech.kulawik@energoterm.pl. NIP: 879-016-91-56. Prezes Zarządu Adam Janocha, tel. 56 659 17 63