W Bytomskim Ośrodku Edukacji w dniu 27.04.2016 r., po raz XVII odbył się finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy organizowany dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięły 24 szkoły kształcące w zawodach budowlanych z terenu Śląska (z każdej szkoły wytypowano po dwie – dwuosobowe drużyny). Uczniom kibicowali między innymi: Aneta LataczZastępca Prezydenta Bytomia, Jerzy Hamróz – Doradca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, Członkowie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie wraz z Przewodniczącym Tomaszem Golisem oraz Eugeniusz Stebel – Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Piotr Klimza – Dyrektor Bytomskiego Ośrodka Edukacji, którzy tradycyjnie byli członkami komisji konkursowej.

W etapie wojewódzkim konkursu udział wzięło pięć zwycięskich, dwuosobowych zespołów etapu międzyszkolnego, który w dniach od 11 do 15.04.2016r przeprowadzony był dzięki wieloletniej współpracy z Dyrektorami:

– Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach,

Bytomskiego Ośrodka Edukacji w Bytomiu,

– Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku,

– Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

  w Bielsku-Białej,

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Do etapu międzyszkolnego przystąpiło 94 uczniów zadaniem, których było udzielenie poprawnej odpowiedzi na 30 pytań w formie testu. Każdy uczestnik wypełniał test oddzielnie, a o zwycięstwie dwuosobowego zespołu decydowała suma punktów. Natomiast w rozgrywkach finałowych drużyny odpowiadały na pytania wspólnie. Zadaniem zespołu było udzielenie prawidłowej, ustnej odpowiedzi na 5 pytań z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, stosowania środków ochrony indywidualnej. Za każdą pełną odpowiedź można było zdobyć maksymalnie 5 punktów. W przypadku uzyskania przez zespoły jednakowej liczby punktów, o ostatecznej klasyfikacji zadecydowały pytania dodatkowe. Tym razem w dogrywce znalazły się cztery zespoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu biorący udział w finałowych rozgrywkach otrzymali nagrody ufundowane przez:

– Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Katowicach,

– Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

 I MIEJSCE

Zespół Szkół Budowlanych – Rybnik,

II MIEJSCE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika – Ruda Śląska,

III MIEJSCE

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego – Kłobuck

IV MIEJSCE

Zespół Szkół Nr 5 – Tychy,

V MIEJSCE

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. St. Roweckiego – Cieszyn.

Podczas rozgrywek finałowych rozstrzygnięto konkurs na plakat. Uczniowie pod okiem Kierownika Pracowni Wielozadaniowych Bytomskiego Ośrodka Edukacji od lat przygotowują plakat o tematyce BHP w budownictwie. W tym roku przygotowano 5 plakatów, a uczestnicy XVII edycji konkursu oddając swoje głosy wybrali zwycięzcę.         

W dniu 09.05.2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy. Podczas obrad pani Beata Marynowska  – Okręgowy Inspektor Pracy i pan Tomasz Golis – Przewodniczący Śląskiej Rady wręczyli nagrody twórcom zwycięskiego PLAKATU nt. bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

 Nagrodzony plakat  autor

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

 Fotorelacja:

tn_IMG_8181 tn_IMG_8100 I miejsce.. (2) LAUREACI tn_IMG_8049

[źródło: PIP Katowice]