Dnia 2 kwietnia br. odbyła się Gala Wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Podczas gali Tomasz Golis otrzymał laur Umiejętności i Kompetencji.