Przejdź do treści

Grupa Jurajska GOPR
Honorowym Członkiem Śląskiej Izby Pracodawców.

Z początkiem marca, działająca na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Grupa Jurajska GOPR została Honorowym Członkiem Śląskiej Izby Pracodawców. To ważne wyróżnienie dla ratowników górskich, którzy dzięki swojej pracy ratują życie i zdrowie turystów odwiedzających to malownicze miejsce w Polsce.

Śląska Izba Pracodawców to jedna z największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm z różnych sektorów gospodarki oraz organizacji pozarządowych. Honorowe członkostwo w izbie to prestiżowy tytuł, który przyznawany jest osobom i instytucjom wyróżniającym się swoją działalnością na rzecz rozwoju regionu.

Grupa Jurajska GOPR, która działa od ponad 30 lat, składa się z ponad 100 ratowników górskich, którzy pełnią służbę przez cały rok. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom odwiedzającym Jurę, a także udzielanie pomocy w razie wypadku, ratowanie ludzkiego życia oraz prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Honorowe członkostwo w Śląskiej Izbie Pracodawców to dla Grupy Jurajskiej GOPR wyróżnienie, które świadczy o uznaniu dla ich pracy i zaangażowania w ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Dzięki temu wyróżnieniu organizacja zyskała dostęp do szerokiej sieci kontaktów i partnerów biznesowych, co z pewnością przyczyni się do realizacji zadań statutowych na wyższym poziomie.

Przystąpienie Grupy Jurajskiej GOPR do grona członków Izby wpłynie również na zwiększenie zasięgu organizacji i zwiększenie wpływu na środowisko biznesowe. Współpraca z innymi przedsiębiorcami w regionie może przynieść wiele korzyści, m.in. w postaci inwestycji w turystykę, ale również w postaci wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Jurajska Grupa GOPR to przykład organizacji, która swoją pracą przyczynia się do rozwoju regionu i promocji turystyki. Z przyjemnością przyjmujemy Jurajską Grupę GOPR w grono naszych honorowych członków i z nadzieją patrzymy na przyszłą współpracę.

fot.: Przemysław Banaś