Przejdź do treści

Doradztwo w zakresie zarządzania złożonymi projektami społeczno-gospodarczymi.
Doradztwie przetargowe.
Badania rynkowe.

Dr Jacek Siatkowski

Właściciel firmy szkoleniowo-consultingowej Konsultant Jacek Siatkowski, prezes Fundacji GoodNetwork oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Mediów Regionalnych Silesia.

W latach 2000-2020 ekspert i dyrektor międzynarodowych i ogólnopolskich projektów społeczno-gospodarczych finansowanych z różnorodnych funduszy UE, Banku Światowego, USAID, USDoL, Funduszu Know-How. Zarządzał licznymi projektami szkoleniowo-doradczymi, edukacyjnymi, badawczymi, konsultacyjnymi i promocyjnymi na zlecenie ministerstw, agend rządowych, samorządów, uczelni wyższych i podmiotów prywatnych. Jest autorem i współautorem strategii sektorowych i branżowych, strategii miast i regionów, raportów badawczych i ewaluacyjnych. Przez wiele lat był dyrektorem i menedżerem projektów w firmie consultingowej WYG International Sp. z o.o., która w latach 2000-2015 była liderem na rynku zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych.

Specjalizuje się z zarządzaniu złożonymi projektami, doradztwie przetargowym dla firm i przedstawicieli sektora publicznego oraz strategiach marketingowych i komunikacyjnych.

Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team. Jest pasjonatem globalnej edukacji: w Fundacji GoodNetwork wdraża program Talk&Help, tj. wspólnych lekcji i projektów edukacyjnych polskich uczniów z rówieśnikami w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

Uprawnienia, certyfikaty, akredytacje.

Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Wykładowca Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.
Certyfikowany Coach Maxwell Leadership Certified Team