Przejdź do treści

Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Wiceprezes Śląskiej Izby Pracodawców oraz Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

Coach, mówca motywacyjny, uczestnik programu Leaders are Trainers.

Krzysztof Sawicki

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prawnym,
procesie inwestycyjnym, prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego, negocjacjach oraz polubownych sposobach rozstrzygania sporów (mediacje gospodarcze, sąd arbitrażowy).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Kolegium Zarządzania (studia podyplomowe z zakresu handlu zagranicznego). Adwokat, właściciel Viribus Unitis Krzysztof Sawicki Adwokat. Doradztwo prawne i Gospodarcze z siedzibą w Gliwicach.

Autor publikacji poświęconych problematyce cywilnoprawnej oraz prawa zamówień publicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie a w latach 2005-2012 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Prelegent na licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Mediator gospodarczy przy Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego FACULTAS IURIDICA.