mr-construction
Kontakt:
Dawid Masłowski
d.maslowski@mrconstruction.pl
www.mrconstruction.pl
tel/fax: 32 305 24 56
mobile: 534 606 506

MR Construction Sp. z o.o.
ul. Błogosławionego Czesława 13a/1
44-100 Gliwice

NIP: 631-26-25-807

Opis firmy:

Firma MR Construction świadczy specjalistyczne prace budowlane w szerokim zakresie, który pozwala na kompleksową realizację inwestycji i remontów. Doświadczenie, praktyka i wysokie kwalifikacje zatrudnionych pracowników pozwalają nam świadczyć usługi terminowo i na wysokim poziomie realizacji. Firma MR Construction wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005.

Oferta:

Projektowanie:

 • Wykonywanie audytów energetycznych i remontowych
 • Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, w tym również niskoenergetycznych i pasywnych.
 • Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych remontów, termomodernizacji, adaptacji, przebudów itp.

Wykonawstwo:

 • Termomodernizacja budynków
 • Remonty i renowacje budynków
 • Budownictwo energooszczędne i pasywne
 • Budownictwo jedno- i wielo- rodzinne
 • Budownictwo usługowe
 • Roboty specjalistyczne: demontaż płyt azbestowych, wykonywanie prac izolacyjnych i naprawczych przy zastosowaniu specjalistycznej chemii budowlanej, dekarskie – pokrycia ceramiczne, cementowe, blaszane i bitumiczne, prace wykonywane metodą alpinistyczną,
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja C.O.
 • Instalacja wodno – kanalizacyjna
 • Instalacja gazów medycznych
 • Instalacja wentylacyjna
 • Instalacja solarna
 • Instalacja automatyki budynku BMS
 • Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania
 • Instalacja telewizji CCTV
 • System kontroli dostępu
 • System sygnalizacji włamania
 • System parkingowy
 • Montaż/wymiana stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej

Finansowanie inwestycji

MR Construction Oferuje pomoc w:

 • uzyskiwaniu kredytów na cele termomodernizacyjne
 • uzyskiwaniu dofinansowania realizacji zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu/Usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków WFOŚiGW w Katowicach
 • uzyskiwaniu premii termomodernizacyjnej
 • uzyskiwaniu premii remontowej