Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że Uchwałą Kapituły Konkursu „Śląskie Budowanie” z dnia 23 września 2015 r. została nadana Panu Ryszardowi Łach – właścicielowi firmy JANTAR – Nagroda i Tytuł:

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”

za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego.

Uroczyste nadanie Tytułu Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej dla Pana Ryszarda Łach i firmy JANTAR nastąpiło 20 listopada 2015 r.

Źródło:
http://www.jantar.gliwice.pl/aktualnosci/nagroda-autorytet-budownictwa-i-gospodarki-slaskiej-dla-pana-ryszarda-lach.html