Szanowni Państwo!!!

Mając na względzie misję, jaka przyświeca Śląskiej Izbie Pracodawców w Gliwicach wobec członków oraz jej sympatyków, Prezydium Izby w celu zminimalizowania i poprawy mechanizmów sprawnego funkcjonowania Państwa Przedsiębiorstw poleca firmę ALLIANZ – naszego członka, która nieodpłatnie pragnie przeprowadzić audyty ryzyka związane z całokształtem prowadzenia działalności gospodarczej.
Proponowane spotkanie miałoby na celu wskazanie najbardziej newralgicznych i ryzykownych obszarów działalności przedsiębiorstwa, jak też wskazanie rozwiązań mających na celu zlikwidowanie bądź zminimalizowanie obszarów powyższego ryzyka.
W trakcie przeprowadzonych audytów ryzyka zostaną przedstawione priorytety działania dostosowane indywidualnie do potrzeb i wymagań każdego przedsiębiorstwa.
Równocześnie zebrane informacje i ustalone priorytety będą podstawą harmonogramu naszych warsztatów i dedykowanych szkoleń w ramach działalności Izby w 2015r i w latach następnych.
Spotkania będą przeprowadzone indywidualnie w siedzibie Państwa Firm po uprzednim umówieniu terminu z przedstawicielem firmy Allianz.
Osobą kontaktową będzie pan Sebastian Ostas Dyrektor Agencji Allianz
Capital Advisers z Katowic.
tel. 032 783 80 00 lub 501 458 030 – e-mail.: Sebastian.ostas@port.allianz.pl

Z uwagi na ważność i aktualność poruszonych tematów sugerujemy Państwu aktywne zaangażowanie się.

Z poważaniem
Antoni Falikowski