Szanowni Państwo!!

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie w monitoringu działalności firm budowlanych, gdzie zauważalne są poważne nieprawidłowości w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, czego efektem są poważne problemy finansowe włącznie z upadłością, Prezydium Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach proponuje spotkanie w formie panelu dyskusyjnego pt.: „Bezpieczeństwo prawne i finansowe w Przedsiębiorstwie”

Przedmiotowe bezpłatne szkolenie prowadzone będzie przez naszego członka Kancelarię Prawną Gravis Legal Group Widera, Sułkowski Spółka Jawna.
Doświadczenie zaproponowanej Kancelarii Prawnej zdobyte na gruncie szczególnie trudnego rynku, jakim jest sektor budowlany, inżynieryjny oraz sektor zamówień publicznych, umożliwia Kancelarii kompleksowe podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem prawnym i finansowym przedsiębiorstwa.

W ten sposób chcielibyśmy przedstawić sprawny mechanizm prawnego, a więc i finansowego zabezpieczenia Państwa Przedsiębiorstw.
Z własnego bowiem doświadczenia wiemy, iż nadal wiele przedsiębiorstw funkcjonuje „z dnia na dzień”, bez należytego zabezpieczenia kwestii prawnych i finansowych. Wielu przedsiębiorców nie zwraca również uwagi na fakt, iż nie zawsze forma prawna, w ramach której wykonują działalność gospodarczą, jest najlepsza z punktu bezpieczeństwa majątkowego oraz optymalizacji podatkowej. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo majątku przy jednoczesnej optymalizacji podatkowej.
Proponowane spotkanie miałoby na celu wskazanie najbardziej newralgicznych i ryzykownych obszarów działalności przedsiębiorstwa, jak też wskazanie rozwiązań mających na celu zlikwidowanie bądź zminimalizowanie obszarów podwyższonego ryzyka.

Mając zatem na względzie misję, jaka przyświeca Śląskiej Izbie Pracodawców, pozostajemy w przekonaniu, iż przedstawiona przez nas propozycja spotka się z zainteresowaniem wszystkich przedsiębiorców, dla których nie jest obojętne bezpieczeństwo prawne i finansowe ich przedsiębiorstw.

Proponujemy zorganizować szkolenie w dniu 28 stycznia 2015r o godz 15:00 ( środa) w siedzibie Izby ul. Jasnogórska 9 w Gliwicach I piętro sala konferencyjna SM Śródmieście.
W razie zapytań prosimy o kontakt z biurem Izby tel.: 695 100 040 lub 601 598 836 lub e-mail .: biuro@sip-gliwice.pl oraz potwierdzenie swojego uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy
Antoni Falikowski