Przejdź do treści
Na zdjęciu od lewej: Marcin Kot - Dyrektor Śląskiej Izby Pracodawców i Tomasz Golis - Prezes Śląskiej Izby Pracodawców

Kolejny ważny krok Śląskiej Izby Pracodawców

22 marca 2023 roku, odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Izbą Pracodawców a Pracodawcami RP. W uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział Prezes Śląskiej Izby Pracodawców, Tomasz Golis oraz Wiceprezes Pracodawców RP, Piotr Kamiński.

Porozumienie o współpracy między tymi organizacjami ma na celu zacieśnienie współpracy między pracodawcami z regionu śląskiego a resztą kraju. W ramach umowy, obie organizacje będą współpracować w dziedzinie reprezentacji interesów pracodawców wobec władz państwowych i samorządowych, jak również w obszarze promocji przedsiębiorczości oraz ochrony praw pracodawców.

Umowa ta otwiera nowe możliwości dla pracodawców z regionu śląskiego.Śląska Izba Pracodawców zawsze działała w interesie swoich członków, a dzięki współpracy z Związkiem Pracodawców RP, będzie mogła reprezentować ich interesy na jeszcze szerszą skalę.

Porozumienie też ważnym krokiem w kierunku zacieśnienia współpracy między pracodawcami z całego kraju. Pracodawcy RP są otwarci na współpracę z innymi organizacjami pracodawców, gdyż tylko w ten sposób można zwiększyć wpływ pracodawców na kształtowanie polityki gospodarczej kraju.

Współpraca między Śląską Izbą Pracodawców a Związkiem Pracodawców RP jest kolejnym krokiem w kierunku integracji środowiska przedsiębiorców w Polsce znacznie ułatwiający nawiązywanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami obu organizacji.

„Oficerem łącznikowym” ze strony Śląskiej Izby Pracodawców pozostaje p. Marcin Kot, pełniący obowiązki Dyrektora Izby. Wszelkie zapytania związane ze współpracą z Pracodawcami RP możne kierować bezpośrednio do niego.