Na wniosek firmy KAMPT, która zaprzestała prowadzenia działalności podjęto uchwałę o wykreśleniu jej z grona członków.

Wykreslono też firmę JANGO z uwagi na zaleganie w opłacaniu składek i najprawdopodobniej likwidacje przedsiębiorstwa.

Podjęto równeiż uchwały o odwołaniu panów W. Okonskiego i Sł. Deki z pełnienia funkcji członka Zarządu w związku z zawieszeniem członkostwa w Zwiazkuprzez prowadzone przez nich firmy.

Następnie dyskutowano na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków Związku

Poinformowano o organizowanym spotkaniu w którym weźmie udział Prezes Falikowski w sparwie wypracowania stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji branży budowlanej.