Porządek obrad

1. otwarcie
2. protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 15.01.2013r
3. omówienie spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Członków Zwiazku – przedsykutowanie materiałów i propozycja nowego statutu
4. dyskusja
5. wolne wnioski
6. zakończenie