Szanowni Członkowie, 

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pracodawców i szkół branży budowlanej, które odbędzie się w dniu 25.11.2015 o godz. 14:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 w sali nr 41.

Pragniemy nadmienić, iż seminarium to jest kontynuacją działań, dotyczących podpisanego przez Śląską Izbę Pracodawców w Gliwicach, Śląską Unię Budowlaną w Katowicach oraz Śląską Izbę Budownictwa w Katowicach, porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych. W/w porozumienie zostało podpisane w związku z rosnącym deficytem pracowników branży budowlanej, odnotowywanym przez naszych Przedsiębiorców.

W ramach seminarium planujemy:

        wystąpienia pracodawców;

        wystąpienia dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach budowlanych i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dotyczące efektów kształcenia, które powinny być realizowane w zakładach pracy oraz oczekiwanych form współpracy z pracodawcami;

        wystąpienia przedstawicieli RODN „WOM” na temat doskonalenia instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy i opiekunów praktyk zawodowych oraz możliwości uzyskania przygotowania pedagogicznego w ramach kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wymiernym efektem tej inicjatywy jest możliwość nawiązania bezpośredniego dialogu pomiędzy szkołami budowlanymi a pracodawcami i uruchomienia kierunków kształcenia precyzyjnie dobranych pod potrzeby przedsiębiorców.

 Zainteresowanych uczestnictwem, prosimy o kontakt:

        Dyrektor Biura Izby: Elżbieta Ładowska-Paul, kom. +48 601 598 836, e-mail: biuro@sip-gliwice.pl

        Wiceprezes Zarządu, Kierownik Ośrodka Szkoleniowego: Tomasz Golis, kom. +48 604 093 002; e-mail: tgolis@poczta.onet.pl 

  Będziemy wdzięczni za przygotowanie informacji w jakich zawodach występują największe braki,  jakie są  potrzeby Państwa Firm w zakresie zatrudnienia absolwentów szkół budowlanych, możliwości zatrudnienia do pracy sezonowej w okresie wakacji i ferii oraz zakresu kształcenia jaki może być przez Państwa realizowany.

 Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do czynnego udziału w przedstawionym seminarium .