Przejdź do treści

Drodzy Państwo!
Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców
zaprasza na spotkanie członków,
które odbędzie się

w sali konferencyjnej firmy EMT-Systems
Gliwice, Bojkowska 35A
(mapa)

Celem spotkania jest przedstawienie nowych członków izby,
omówienie efektów pracy w pierwszym kwartale 2023
oraz prezentacja strategii rozwoju Izby.

W trakcie spotkanie przedstawione zostaną także korzyści wynikające z porozumienia zawartego z organizacją Pracodawcy RP

Z wyrazami szacunku
Tomasz Golis
Prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców