W imieniu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach,
serdecznie zapraszamy na spotkanie z Przedstawicielem Funduszu Górnośląskiego pt. „Formy finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP z wykorzystaniem preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej”, które odbędzie się 22 stycznia br. o godzinie 13:00 w siedzibie RIPH Gliwice przy ul Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Pani Małgorzata Obuchowska-Gembala. Przewidywany czas spotkania – 2 godziny
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie obecności na spotkaniu do 21.01.2016 r. organizator@riph.com.pl , 32/231 99 79

Fundusz Górnoslaski