Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach kontynuuje działalność Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach. Z uwagi na bogatą historię Związku oraz przynależność przędsiębiorców z branży budowlanej, Śląska Izba Pracodawców zaprasza wszystkich członków do udziału w kolejnym szkoleniu nt. „Bezpiecznej umowy o roboty budowlane”, które odbędzie się we wtorek 14.04.2015r o godz 15.00 w siedzibie Izby tj. sala konferencyjna I piętro przy ul. Jasnogórskiej 9.
W trakcie szkolenia omówione zostaną newralgiczne elementy i postanowienia bezpiecznej umowy o roboty budowlane, pozwalajace w sposób bezpieczny i kontrolowany realizować inwestycję budowlaną.
W ramach tego spotkania skupimy się na zagadnieniach związanych z przedmiotem umowy o roboty budowlane, a w szczególności omówimy problematykę dotyczącą zakresu robót, prac dodatkowych i prac nieujętych w dokumentacji.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Sułkowski, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j., członek Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach.
Tomasz Sułkowski specjalizuje się w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorstw i inwestycji budowlanych. Jest praktykiem w dziedzinie prawa gospodarczego, obsługując pod kątem prawnym przedsięwzięcia budowlane od strony wykonawczej i inwestorskiej na rynku prywatnym oraz zamówień publicznych. Jest opiekunem prawnym wielu firm budowlanych i inżynieryjnych na terenie Śląska i województw ościennych.
Doświadczenie kancelarii zdobyte na gruncie szczególnie trudnego rynku, jakim jest sektor budowlany, inżynieryjny oraz sektor zamówień publicznych, pozwala na kompleksowe podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem prawnym zawieranych kontraktów o roboty budowlane.

Mając zatem na względzie misję, jaka przyświeca Ślaskiej Izbie Pracodawców, pozostajemy w przekonaniu, iż nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem wszystkich przedsiębiorców, dla których nie jest obojętna sprawna, efektywna i bezpieczna realizacja zleceń.

Serdecznie zapraszamy. Na pewno nie będzie to stracony czas.