Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Pracodawców!

Wspólnie z RIPH w Gliwicach w dniu 3 lutego br. w godz. 10:00- 15:00 w siedzibie RIPH w Gliwicach ul. Zwycięstwa 36 organizowane jest szkolenie  „Najnowsze zmiany w prawie pracy – umowy okresowe i urlopy da rodziców”.
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych uregulowań w zakresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego dotyczących wszystkich umów  na czas określony. Wykład poprowadzi pan Marek Rotkiewicz prawnik specjalizujący się w prawie pracy.
Podczas szkolenia ekspert pomoże rozwiązać wątpliwości związane z wprowadzonymi zmianami i przekaże praktyczne wskazówki związane z ich stosowaniem. szkolenie skierowane jest do pracowników komórek kadrowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką urlopów związanych z rodzicielstwem i prawem pracy.
Cena za szkolenie dla naszych członków wynosi 250 PLN netto/ osobę + 23% VAT i obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, przerwę kawową, catering.
Uczestnictwo proszę potwierdzić telefonicznie pod nr 32 231 99 79 lub poczta elektroniczną organizator@riph.com.pl do dnia 1.02.2016 r.