„…Czy to wypadek? Na wszelki wypadek”

Dnia 10 marca 2015 r. podczas XVII Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej Beata Marynowska Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach dokonała uroczystego otwarcia V edycji Śląskiej Konferencji na temat Zapobiegania Wypadkom przy Pracy „…Czy to wypadek? Na wszelki wypadek…”. Konferencja pod patronatem Głównego Inspektora Pracy odbyła się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.
W sesji plenarnej Okręgowy Inspektor Pracy dokonała oceny dotychczasowych działań w ramach Kampanii i przedstawiła działania kontrolno-prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w zakresie ograniczania wypadków przy pracy. Przemówienie na temat warunków środowiska pracy wpływających na zagrożenia wypadkowe wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Pawlas z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Przemówienie wygłosił także Tomasz Golis Przewodniczący Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Sesję plenarną zakończyło podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych przez sygnatariuszy Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach: Tadeusza Wnuka-Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa, Antoniego Falikowskiego-Prezesa Śląskiej Izby Pracodawców, Andrzeja Królickiego-Prezesa Śląskiej Unii Budowlanej.
Natomiast podczas sesji panelowych dyskutowano w trzech dziedzinach gospodarki: górnictwo, hutnictwo i budownictwo.
Przeczytaj o porozumieniu w artykule.