Szanowni Członkowie Izby!!

W imieniu samorządów zawodowych i gospodarczych, które reprezentujemy w ramach Forum Budownictwa Śląskiego , serdecznie zapraszamy do udziału w II konferencji „VII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w dniu 13 października br w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach „V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Wiodącymi organizatorami będą Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Izba Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Katowicach oraz współorganizatorzy: Polska Izba Inż. Bud. w Warszawie, Polski Związek Inż. i Tech. Bud. w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Śląska i Politechnika Częstochowska i partnerzy merytoryczni: Farby Kabe Polska Sp. z o.o., Bolix S.A., MR Construction Sp. z o.o. i Arsanit Sp. z o.o.
Tematem konferencji będzie: „Wspieranie efektywności energetycznej budynków w programach i planach zmniejszania emisyjności gospodarki”.
Konferencja ta zostanie poprzedzona obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych – 2015.

Obchody Śląskiego Dnia Budowlanych – godz 10:00 – 11:00 prowadzący Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
godz. 11:00 – 13:30 – obrady konferencji:
moderator prof. Andrzej S. Barczak
wystąpienie prowadzącego – Tadeusza Wnuka
proponowane wystąpienia autorskie – Janusz Piechociński – Wiceminister i Minister Gospodarki; Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Małgorzata Skucha i Dorota Zawadzka-Stępień– Prezes i Wiceprezes Zarządu NFOŚi GW
Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego FOŚiGW
Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śl. i Jerzy Solecki – dyrektor Wydz. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski
Małgorzata Mańka-Szulik – Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego i Prezydent Miasta Zabrze

O udziale w konferencji proszę przekazać informację do biura Ślaskiej Izby Budownictwa w Katowicach e-mail izbabud@izbabud.pl fax.: 32 204 20 85