Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Pracodawców

Informujemy, że na spotkaniu z panem Adamem Ciekańskim Prezesem PWIK w Gliwicach, które miało miejsce w dniu 18.01.2022r ustalono ważne tematy dotyczące spraw robót i inwestycji wodociągowych realizowanych przez naszych Członków w Gliwicach.

Uzgodniono, że z ramienia przedstawicieli PWiK Gliwice upoważnionych do przeprowadzania rozmów będą osoby:
p. Barbara Małyszewicz-Wróbel oraz panowie Dariusz Płachetko- koordynator inspektorów nadzoru oraz Wojciech Paszenda – kierownik działu inwestycji i remontów, którzy będą odpowiadać na każde zadane pytanie dotyczące sfery dokumentacyjnej, technicznej i konsultacyjnej.

Zatem zachęcamy wszystkich Członków Izby do korzystania z tej formy porozumiewania się w ważnych sprawach branży wodociągowej.

Poniżej treść spisanej notatki.

NOTATKA
Za spotkanie z Panem Adamem Ciekańskim – prezes PWiK Gliwice, które odbyło się dnia 18
Stycznia 2022r. w siedzibie PWiK.
1. Uzgodnienia projektowe i wydawanie warunków odbywa się w ciągu 45 dni.
2. Do marca 2022 PWiK opracuje zasady związane z procedurami uzyskania uzgodnień
i odbiorów.
3. Woda dla celów p.poż jest w miejskich sieciach wodociągowych, są wydawane zgody
na montaż hydrantów. W godzinach nocnych w sieci wodociągowej jest znacznie
wyższe ciśnienie.
4. Przedstawicielem PWiK upoważnionym do rozmów z inwestorem jest p. Barbara
Małyszewicz- Wróbel. Zostali także przedstawieni p. Dariusz Płachetko – koordynator
inspektorów nadzoru oraz Wojciech Paszenda – Kierownik Działu Inwestycji
i Remontów. Prezes Adam Ciekański oświadczył, że w sprawach kontrowersyjnych
i wymagających inwestycji także służy pomocą. Na każdy telefon będzie odpowiadał,
podobnie jak wyznaczeni przedstawiciele PWiK.
5. Nowe wnioski o przyłączenia będą uzgodniane z inwestorem przez powołany zespół
negocjacyjny, będą przygotowane kryteria oceny wniosków zgodnie z planem
inwestycyjnym następnie będą wydawane wstępne wytyczne a następnie umowa
przyłączeniowa określająca zasady i warunki wykonania oraz przejęcia sieci.
6. PWiK w ciągu najbliższych lat będzie modernizować (rozbudowywać) miejską
oczyszczalnie a także będzie budowana nowa oczyszczalnia dla Pyskowic. Warunki
wydane inwestorom do końca listopada ubiegłego roku będą realizowane na
dotychczasowych zasadach. Cena wody musi być uzgodniona z przedsiębiorstwem
Wody Polskie, obecnie uzgodniono wzrost kosztów wody o 10%. PWiK ma
zagwarantowane środki w wysokości 156 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje.
7. Powołany przez PWiK zespół negocjacyjny będzie także upoważniony do mediacji
w sprawach spornych.
8. Prezes PWiK oczekuje na wyliczenia korzyści biznesowych związanych z realizacją
wodociągów i przyłączanie do sieci kanalizacji.
W spotkaniu oprócz przedstawicieli PWiK wzięli udział:
• Tomasz Golis – prezes Śl.J.P.
• Radosława Kirsz – członek Rady RIPH
• Radca prawny Jakub Rzeszotarski
• Wiesław Okoński – prezes firmy „Miły Dom”
• Przedstawiciel firmy „Hadex”