Przejdź do treści

Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Pracodawców

Informujemy, że na spotkaniu z panem Adamem Ciekańskim Prezesem PWIK w Gliwicach, które miało miejsce w dniu 18.01.2022r ustalono ważne tematy dotyczące spraw robót i inwestycji wodociągowych realizowanych przez naszych Członków w Gliwicach.

Uzgodniono, że z ramienia przedstawicieli PWiK Gliwice upoważnionych do przeprowadzania rozmów będą osoby:
p. Barbara Małyszewicz-Wróbel oraz panowie Dariusz Płachetko- koordynator inspektorów nadzoru oraz Wojciech Paszenda – kierownik działu inwestycji i remontów, którzy będą odpowiadać na każde zadane pytanie dotyczące sfery dokumentacyjnej, technicznej i konsultacyjnej.

Zatem zachęcamy wszystkich Członków Izby do korzystania z tej formy porozumiewania się w ważnych sprawach branży wodociągowej.

Poniżej treść spisanej notatki.

NOTATKA
Za spotkanie z Panem Adamem Ciekańskim – prezes PWiK Gliwice, które odbyło się dnia 18
Stycznia 2022r. w siedzibie PWiK.

 1. Uzgodnienia projektowe i wydawanie warunków odbywa się w ciągu 45 dni.
 2. Do marca 2022 PWiK opracuje zasady związane z procedurami uzyskania uzgodnień
  i odbiorów.
 3. Woda dla celów p.poż jest w miejskich sieciach wodociągowych, są wydawane zgody
  na montaż hydrantów. W godzinach nocnych w sieci wodociągowej jest znacznie
  wyższe ciśnienie.
 4. Przedstawicielem PWiK upoważnionym do rozmów z inwestorem jest p. Barbara
  Małyszewicz- Wróbel. Zostali także przedstawieni p. Dariusz Płachetko – koordynator
  inspektorów nadzoru oraz Wojciech Paszenda – Kierownik Działu Inwestycji
  i Remontów. Prezes Adam Ciekański oświadczył, że w sprawach kontrowersyjnych
  i wymagających inwestycji także służy pomocą. Na każdy telefon będzie odpowiadał,
  podobnie jak wyznaczeni przedstawiciele PWiK.
 5. Nowe wnioski o przyłączenia będą uzgodniane z inwestorem przez powołany zespół
  negocjacyjny, będą przygotowane kryteria oceny wniosków zgodnie z planem
  inwestycyjnym następnie będą wydawane wstępne wytyczne a następnie umowa
  przyłączeniowa określająca zasady i warunki wykonania oraz przejęcia sieci.
 6. PWiK w ciągu najbliższych lat będzie modernizować (rozbudowywać) miejską
  oczyszczalnie a także będzie budowana nowa oczyszczalnia dla Pyskowic. Warunki
  wydane inwestorom do końca listopada ubiegłego roku będą realizowane na
  dotychczasowych zasadach. Cena wody musi być uzgodniona z przedsiębiorstwem
  Wody Polskie, obecnie uzgodniono wzrost kosztów wody o 10%. PWiK ma
  zagwarantowane środki w wysokości 156 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje.
 7. Powołany przez PWiK zespół negocjacyjny będzie także upoważniony do mediacji
  w sprawach spornych.
 8. Prezes PWiK oczekuje na wyliczenia korzyści biznesowych związanych z realizacją
  wodociągów i przyłączanie do sieci kanalizacji.
  W spotkaniu oprócz przedstawicieli PWiK wzięli udział:
  • Tomasz Golis – prezes Śl.J.P.
  • Radosława Kirsz – członek Rady RIPH
  • Radca prawny Jakub Rzeszotarski
  • Wiesław Okoński – prezes firmy „Miły Dom”
  • Przedstawiciel firmy „Hadex”