Przejdź do treści

Wstąpiliśmy do organizacji PRACODAWCY RP

Uchwałą Zarządu Pracodawców RP Śląska Izba Pracodawców dołączyła w marcu 2022r do grona Pracodawców RP i podpisaliśmy stosowne porozumienie.

Organizacja Pracodawcy RP powstała 1989r i zrzesza 19 000 firm i jest partnerem społecznym w Polsce i Europie, której naczelna ideą jest tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom.

Swoim działaniem wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnieni roli polskich pracodawców oraz współpracuje dla realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców. Współpracuje z partnerami społecznymi – organizacjami pracodawców dla osiągnięcia wspólnych korzyści pracodawców i pracowników wynikających z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwych i stabilnych warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa w pracy i spokoju społecznego. Wywiera wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących – dobro Polski – mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.

Główne cele tej organizacji to: wzrost innowacyjności, elastyczne prawo pracy, rozwój dialogu społecznego, przyjazny system podatkowy, promocja polskiej gospodarki na świecie, system edukacji zgodny z potrzebami rynku, tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej oraz sprawny i efektywny system ochrony zdrowia.

Usługi oferowane przez Pracodawców RP dla członków:

 • wpływ na tworzone prawo
 • pełna reprezentacja firm
 • monitorowanie legislacji
 • występowanie w charakterze ekspertów
 • dialog społeczny
 • spotkania z decydentami
 • prowadzenie mediacji i negocjacji
 • fundusze europejskie
 • kontakty biznesowe
 • usługi konferencyjne
 • wydarzenia i nagrody
 • kontakty międzynarodowe
 • platformy branżowe przy Pracodawcach RP.