Szanowni Państwo, informujemy, iż Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach  w oparciu o statut, w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków oraz brakiem kontaktu ze strony przedstawicieli firmy, postanowił wykreślić z listy członków w Izbie podmiot:

TECHWENT Sp. z o.o.

Ul. Kozielska 110

44-100 Gliwice.

W związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo wielobranżowe ALBUD Sp. z o.o. z Knurowa wnioskiem, Zarząd Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach postanowił wykreślić z listy członków w Izbie firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALBUD Sp. z o.o.

ul. Wilsona 24

44-190 Knurów

Ponadto, w związku z wykreśleniem p. Marcina Kowalczyka ze struktur firmy MK Profi-Bud Sp. z o.o. w Gliwicach – członka Izby, postanowił zawiesić p. M. Kowalczyka w pełnieniu funkcji Członka Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców.

Uchwały w powyższych kwestiach zostały podjęte jednogłośnie oraz weszły w życie z dniem ich podpisania tj. w dniu 12.05.2015 r.