Szanowni Państwo, informujemy, iż zebrania Zarządu ŚIP odbyły się w dniach:

  • 11.01.2017 r.,
  • 07.02.2017 r.,
  • 25.04.2017 r.,
  • 07.06.2017 r., w tym dniu odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków ŚIP,
  • 24.10.2017r.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad z zebrania Zarządu ŚIP w dniu 24.10.2017 r.:

Porządek posiedzenia Zarządu obejmowł między innymi:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 07.06.2017 r. nr 4/2017,
  2. Omówienie spraw bieżących:

– pismo MR Construction w sprawie naruszenia zasad etyki zawodowej poprzez agitację pracowników na budowach przez innych przedsiębiorców,

– zawieszenie członkostwa p. Janusza Zagały i uchwała o nadaniu mu członka honorowego,

– pismo w sprawie badania polskich zrzeszeń branżowych, organizacji pozarządowych oraz innych stowarzyszeń,

– reklama w informatorze gospodarczym wydawanym przez Nowiny Gliwickie,

– deklaracja uczestnictwa w Radzie Interesariuszy Wydziału Organizacji i Zarządzania Pol. Śl.,

– uchwała w sprawie wykreślenia na własną prośbę Kancelarii GRAVIS,

– odznaczenie dla p. Kolanusa i SM Śródmieście,

– lista członków, którzy zalegają z płatnością składek,

– lista firm proponowanych do wykreślenia + przygotowane uchwały.

  1. Omówienie odbytych spotkań.
  2. Dyskusja.
  3. Wolne wnioski – sprawy różne w tym zapytanie na wykonanie robót wykończeniowych Panattoni Park Gliwice ul. Bojkowska 82 – aranżacja biura.