Przejdź do treści

Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach

W ramach współpracy z RIPH w Gliwicach współorganizujemy spotkanie z Prezesem Wiktorem Pawlikiem wraz z Przewodniczącym Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach dr hab. inż. Adamem Zielińskim oraz Prezesem EMT –Systems dr hab. inż. Grzegorzem Wszołkiem.

Zapraszamy Państwa do spotkania z prof. Marianem Nogą, tematem spotkania:

„Nowy Polski Ład a sytuacja gospodarcza w Polsce”

Prof. Marian Noga ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Autor ponad 30 książek opublikowanych w Polsce , USA, Wielkiej Brytanii, w RFN, Rosji i na Ukrainie. Ponadto opublikował 160 artykułów naukowych. Laureat Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku w zakresie finansów za monografię „Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym” opublikowanej w DIFIN Warszawa we współautorstwie z K. Raczkowskim i J. Klepackim. W swoich badaniach koncentruje się na teorii makroekonomicznej, ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i ekonomii kultury. Stworzył podstawy nowej nauki makroneuroekonomii.

Termin: 24 listopada, 2021 r., godz. 13:00 – 15:00 CET

Zdalna rejestracja od godz: 12:30

Spotkanie zorganizowane zostanie w formie hybrydowej

  • Tych z Państwa, którzy zdecydują się na uczestnictwo stacjonarne zapraszam do siedzimy EMT-Systems (Cechownia, Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice)
  • Aby dołączyć do spotkania w formie on – line poniżej przesyłamy link do platformy Microsoft Teams

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJhNjk0ODYtYjI2MS00ZjZkLWJkZjQtZmY0MTQzNWRmNWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6ddf152-bb09-4005-b06c-52b9a6581b35%22%2c%22Oid%22%3a%22a282ad04-0c99-4177-8dc1-081b999d59f9%22%7d

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności (stacjonarnej lub zdalnej).