Przejdź do treści

Kim jest mentor?
Mentor to osoba udzielająca bezpośredniego wsparcia w sprawach kariery i rozwoju zawodowego, jest modelem do naśladowania. Mentor dogląda cudzego rozwoju zawodowego poprzez nauczanie, doradzanie, zapewnianie wsparcia, chronienie, promowanie lub patronowanie”.

Czym jest mentoring?
Mentoring jest relacją nakierowaną na rozwój, opiekę, dzielenie się i pomoc, w której jedna osoba inwestuje swoje umiejętności i energię, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój innej osoby, rozwinąć jej wiedzę oraz zdolności

Zespół mentorów działający przy Śląskiej Izbie Pracodawców pełni kilka różnych ról i zadań, w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez członków Izby. Oto przykładowy zakres działań, które może wykonywać taki zespół:

Doradztwo w zakresie biznesowym. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w tworzeniu strategii biznesowej, planowaniu działań, analizowaniu konkurencji, identyfikowaniu potencjalnych rynków i określaniu planów marketingowych.

Rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w rozwijaniu ich umiejętności przywódczych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, umiejętności zarządzania finansami oraz umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem.

Budowanie relacji. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w budowaniu relacji z potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami.

Motywacja i wsparcie. Mentorzy służą jako źródło motywacji i wsparcia dla przedsiębiorców, pomagając im przetrwać trudne okresy, jak również celebrując ich osiągnięcia.

Diagnozowanie problemów. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom zidentyfikować problemy związane z ich biznesem i pomagają w opracowaniu planów naprawczych, które pomogą przedsiębiorcom osiągnąć sukces.

Wspieranie innowacyjności. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów, wprowadzaniu nowych technologii, wdrażaniu nowych modeli biznesowych oraz wprowadzaniu zmian w organizacji.

Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem w tym obszarze prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Biurem Izby: tel.: 601 598 836, e-mail: biuro@sip-gliwice.pl, celem ustalenia terminu i charakteru spotkania
(B2B, on – line, grupowe).

Joanna Janc

Wellbeing.
Odporność psychiczna.
Coaching menedżerski.
Rozwój sprzedaży.

 

Jacek Siatkowski

Doradztwo w zakresie zarządzania projektami i przetargowe.
Badania rynkowe.
 

Aniela Czerner

Ergonomia.
Trening mentalny.
Joga śmiechu.

Krzysztof Sawicki

Sędzia Sądu Arbitrażowego 

Przemysław Deka

Doradca finansowy

Kim jest mentor?
Mentor to osoba udzielająca bezpośredniego wsparcia w sprawach kariery i rozwoju zawodowego, jest modelem do naśladowania. Mentor dogląda cudzego rozwoju zawodowego poprzez nauczanie, doradzanie, zapewnianie wsparcia, chronienie, promowanie lub patronowanie”.

Czym jest mentoring?
Mentoring jest relacją nakierowaną na rozwój, opiekę, dzielenie się i pomoc, w której jedna osoba inwestuje swoje umiejętności i energię, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój innej osoby, rozwinąć jej wiedzę oraz zdolności

Zespół mentorów działający przy Śląskiej Izbie Pracodawców pełni kilka różnych ról i zadań, w zależności od potrzeb sygnalizowanych przez członków Izby. Oto przykładowy zakres działań, które może wykonywać taki zespół:

Doradztwo w zakresie biznesowym. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w tworzeniu strategii biznesowej, planowaniu działań, analizowaniu konkurencji, identyfikowaniu potencjalnych rynków i określaniu planów marketingowych.

Rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w rozwijaniu ich umiejętności przywódczych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, umiejętności zarządzania finansami oraz umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem.

Budowanie relacji. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w budowaniu relacji z potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi i inwestorami.

Motywacja i wsparcie. Mentorzy służą jako źródło motywacji i wsparcia dla przedsiębiorców, pomagając im przetrwać trudne okresy, jak również celebrując ich osiągnięcia.

Diagnozowanie problemów. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom zidentyfikować problemy związane z ich biznesem i pomagają w opracowaniu planów naprawczych, które pomogą przedsiębiorcom osiągnąć sukces.

Wspieranie innowacyjności. Mentorzy pomagają przedsiębiorcom w rozwijaniu innowacyjnych pomysłów, wprowadzaniu nowych technologii, wdrażaniu nowych modeli biznesowych oraz wprowadzaniu zmian w organizacji.

Podmioty i osoby zainteresowane wsparciem w tym obszarze prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Biurem Izby: tel.: 601 598 836, e-mail: biuro@sip-gliwice.pl, celem ustalenia terminu i charakteru spotkania
(B2B, on – line, grupowe).

Joanna Janc

Wellbeing.
Odporność psychiczna.
Coaching menedżerski.
Rozwój sprzedaży.

 

Jacek Siatkowski

Doradztwo w zakresie zarządzania projektami i przetargowe.
Badania rynkowe.
 

Aniela Czerner

Ergonomia.
Trening mentalny.
Joga śmiechu.

Krzysztof Sawicki

Sędzia Sądu Arbitrażowego 

Przemysław Deka

Doradca finansowy