Przejdź do treści

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

5 września br. Prezes Zarządu Tomasz Golis został powołany jako reprezentant pracodawców w Komisji Trójstronnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Głównym celem spotkania było ustalenie zakresu kluczowych spraw dla sektora budownictwa.

W trakcie tego posiedzenia omówiono przede wszystkim potencjalną współpracę gospodarczą w sektorze budownictwa z Ukrainą w kontekście odbudowy kraju. Polskie firmy działające na terenie naszego wschodniego sąsiada potwierdzają jednak, że warunki do takich relacji są trudne. Problem będzie wymagał dodatkowej analizy i oficjalnego rozwiązania.

Innym istotnym punktem był wyraźny spadek sprzedaży na rynku budowlanym, spowodowany o ok. 40% niższą liczbą wydanych pozwoleń na budowę oraz ok. 30% niższą liczba rozpoczynanych inwestycji. Częściową pomocą dla branży, wg postulatów 34 organizacji samorządowych i związkowych, miałaby być możliwości odliczenia VATu z zakupu materiałów i usług świadczonych dla budownictwa mieszkaniowego, co również zostało poruszone.

Zespół przedyskutował także ustalenia czerwcowej eksperckiej konferencji Nadbudowa3E dotyczące nadbudowy istniejących budynków, które zostały zaprezentowane wraz z Panią Ewelina Wozniak-Szpakiewicz, PhD – w trakcie posiedzenia.

To ważne spotkanie dotyczące spraw polityki państwa, a także z uwagi na interesy pracodawców i pracujących.